Staatsexamens NT2


Nederlands als tweede taal voor opleiding of werk

Het Staatsexamen NT2 is een examen Nederlands voor mensen die een andere moedertaal hebben en die op latere leeftijd Nederlands hebben geleerd. Met het behalen van het Staatsexamen NT2 kunnen zij laten zien dat ze de Nederlandse taal voldoende beheersen om in Nederland te kunnen werken of studeren.

Werken en studeren kan op verschillende niveaus. Bij verschillende functioneringsniveaus worden verschillende eisen gesteld aan de taalvaardigheid. Het Staatsexamen NT2 kent daarom twee programma's waarvan er één moet worden gedaan.


Staatsexamens Nederlands als tweede taal (NT2) - Inhoud

Het diploma Nederlands als tweede taal

Is Nederlands niet uw moedertaal en leert u op latere leeftijd Nederlands? Met een diploma van het staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) kunt u laten zien dat u voldoende Nederlands kent om in Nederland te kunnen werken of studeren.


Er zijn twee examenprogramma’s. U kiest een van deze programma’s:

  • Programma I als u wilt werken of studeren op het niveau van mbo 3/4 (B1).
  • Programma II als u wilt werken of studeren op het niveau van hbo/universiteit (B2).Voorbereiden op het examen

Aanmelden voor een examen doet u via de website van DUO. U kunt examen doen in Amsterdam,  Eindhoven, Rijswijk, Rotterdam, Utrecht (tot 18 september 2014) en Zwolle. Dat kan (bijna) elke week.

Het is belangrijk dat u zich goed voorbereidt. U kunt een cursus of examentraining doen of zelf studeren. U kunt ook voorbeeldexamens gebruiken.Het examen

Een examen bestaat uit vier onderdelen:  Lezen, Luisteren, Schrijven en Spreken. De examens Luisteren en Spreken doet u op een computer. Het examen Schrijven doet u voor een deel op de computer en voor een deel op papier. Bij het examen Lezen leest u de teksten in een boekje en beantwoordt u de vragen op de computer.Voor en na het examen

Gaat u examen doen? Houd dan rekening met de regels voor examen doen. Hebt u examen gedaan? Ongeveer vijf weken na het examen krijgt u de uitslag. De uitslag is ‘voldoende’ of ’onvoldoende’.  U krijgt een certificaat voor elk examen waar u ‘voldoende’ voor hebt gehaald. Als u alle examens in een keer haalt, krijgt u een diploma. U kunt een onderdeel dat u niet haalde herkansen. Als u alle onderdelen hebt gehaald kunt u de (vier) certificaten bij DUO inwisselen voor het Diploma NT2. 


Hebt u een vraag over aanmelding, betaling, certificaten of het diploma NT2?

Stel uw vraag aan DUO, die de examens organiseert:   / 050 - 599 89 33.


Hebt u een andere vraag of wilt u advies?

Neem dan contact op met het Steunpunt staatsexamens NT2/ITTA: 020 525 38 44.kozen: Programma I of Programma II.